Sin categoría

O DOG publica hoxe a orde de axudas para particulares afectados polos lumes forestais de agosto e setembro

O Diario Oficial de Galicia (DOG) recolle hoxe a orde de axudas por valor dun millón de euros destinada a compensar as perdas que os particulares sufriran a consecuencia dos lumes deste verán. Polo tanto, estas achegas servirán para a reposición de infraestruturas e equipamentos privados danados, así como para paliar os danos rexistrados nas explotacións agrícolas e gandeiras. As achegas outorgaranse a través de axudas mínimis e o procedemento de concesión das mesmas tramitarase en réxime de concorrencia non competitiva por rateo.

Deste xeito, a Consellería do Medio Rural pretende paliar as consecuencias provocadas a particulares polas dúas grandes vagas de incendios sufridos este verán nos meses de agosto e setembro. Estas achegas, de carácter excepcional, súmanse ademais ao resto de liñas de axudas postas en marcha dende as distintas consellerías co mesmo fin e que, xuntas, alcanzan os 10 millóns de euros.

O ámbito de aplicación destas axudas inclúe ás infraestruturas de titularidade privada situadas en terreos forestais, á maquinaria e equipamento forestal danados como consecuencia dos labores de extinción dos incendios forestais, e aos bens, equipamentos, maquinaria, medios de produción, producións e gando ou colmeas danados nas explotacións agrícolas e gandeiras, así como á subministración de alimentación complementaria de gando ou colmeas nas zonas afectadas polos incendios que se produciron en agosto e setembro de 2016. Tamén se inclúen os gastos derivados da madeira amoreada queimada e de corta, recollida e esteladurada madeira queimada non comercial.

En concreto, a orde establece ata 7 liñas distintas segundo o danos rexistrados e a persoa interesada poderá solicitalas todas se así o cree necesario, aínda que o seu expediente será único. O importe máximo a recibir por cada beneficiario é de 15.000 euros e o prazo para tramitar as axudas é dun mes a contar dende mañá e pode facerse por vía telemática ou en papel.

Salir de la versión móvil