Grao de Elaboración de produtos alimentarios

O venres 17 de xuño abre o prazo de inscripción do Grao medio de elaboración de produtos alimentarios que se estrea este ano no CIFP Coroso de Ribeira, trátase dunha experiencia novidosa, na que se fomenta a colaboración das empresas no desenvolvemento da formación profesional do sistema educativo, co obxecto de adecuar as ensinanzas dos ciclos formativos ás necesidades específicas de formación que demandan as empresas e para eso se establecen vínculos entre o sistema educativo e o empresarial, neste caso o CIFP COROSO coa empresa Salica Alimentos congelados S.A.
Durante o primeiro trimestre de cada un dos cursos deste proxecto o alumnado adquirirá formación no centro educativo no horario lectivo que se estableza e o restante tempo as alumnas e alumnos permanecerán na sede de Salica.
Salica, Alimentos Congelados, S.A. achegará a cada alumno ou alumna do proxecto, en períodos mensuais, unha bolsa por un importe que non poderá ser inferior á parte proporcional, en función do tempo de actividade profesionalizadora que realice o alumnado durante a súa estadía na empresa, do salario mínimo interprofesional, publicado para cada ano de duración do proxecto.
O Cifp Coroso é o único centro de Galicia que vai impartir o Grao de Elaboración de produtos alimentarios, cun modelo de FP Dual, que se está a desenvolver en diferentes países da Union Europea.

https://www.youtube.com/watch?v=HrLcKShUQ74

Related Posts

Load More Posts Loading...No more posts.