O canon dos negocios da primeira planta do mercado municipal de Ribeira será bonificado nos 2 primeiros anos para facilitar o inicio da actividade

Tras a apertura da planta baixa do novo mercado municipal de Riveira, o Executivo está inmerso xa nos pasos necesarios para a ocupación do primeira andar: un espazo que se pretende provea de produtos ou servizos complementarios aos ofertados polos praceiros na área inmediatamente inferior.
Tal e como recolle o plego de cláusulas técnicas do expediente de contratación que se vai someter á aprobación do pleno da Corporación, catro son os locais a licitar nesta planta, con dimensións de entre 4,00 e 43,06 metros cadrados de superficie.
Os interesados en ocupar algún local (poden postularse a un ou a varios) deberán indicar o uso que lle pretende dar, podendo ser usos comerciais, terciarios ou hostaleiros, cunha serie de usos prohibidos (discoteca ou sala de festas, actividades industriais e venta de peixe fresco, marisco, froita ou carne).

Agora ben, dentro dos criterios de adxudicación valórase explicitamente con 20 puntos sobre 100 que a actividade complementaria dos postos sexa kiosko no local 1 (de 4 metros cadrados), panadería, bollería, pizzería e derivados no local 2 (12,85 metros cadrados), charcutería no local 3 (11,85 metros cadrados) e ultramarinos no local 4 (43,06 metros cadrados).
Outros criterios de valoración son a oferta económica (ata 50 puntos), compromiso de inversión (10 puntos), compromiso de xeración de emprego (10 puntos) e carácter innovador da proposta (10 puntos),
O canon mínimo da concesión establécese en 12 euros / metro cadrado / mes, en tanto que no caso de querer ocupar unha zona con mesas e cadeiras o prezo sería de 1,5 euros / metro cadrado / mes.
Co fin de facilitar o comezo da actividade comercial, durante o primeiro e o segundo ano de contrato se aplicará como canon o 50% e o 75% das cantidades ofertadas (rebaixa do 50 e do 25%), sendo a partir do terceiro cando haxa que abonar o 100%.

https://www.youtube.com/watch?v=kSmxmLQkkgY

Related Posts

Load More Posts Loading...No more posts.