jueves, septiembre 28, 2023

Un 80% Dos Autónomos Galegos Négase A Cotizar Debido Á Falta De Beneficios

Galicia ten 218.000 traballadores autónomos afiliados á Seguridade Social, pero os que cotizan para poder ter dereito á prestación por desemprego, por se chega o momento do peche, están a decrecer e apenas superan o 20 %, segundo estimacións das organizacións sectoriais consultadas (UPTA e ATA), xa que non hai rexistros oficiais.
Aínda que en setembro se produciu un incremento dos cotizantes do 1,9 % a nivel nacional, algo inusual nun colectivo que apenas variou en tres anos, en Galicia a evolución segue de momento a tendencia inversa.

A principal razón, segundo estas agrupacións que coñecen o día a día dos traballadores por conta propia, é a escasa marxe de beneficios que xeran os negocios e a gran cantidade de gastos correntes aos que hai que facer fronte.
Pero a dureza demostrada pola Seguridade Social á hora de recoñecer o dereito á prestación tras cotizala desalienta a este colectivo a asumir un gasto mensual máis, que apenas ten unhas posibilidades de retorno do 50 %.
Entre xaneiro e setembro deste ano, un total de 1.034 autónomos galegos solicitaron o paro. Deles, e descontados os 19 que desistiron da súa petición, 766 conseguiron cobralo, mentres 217 recibiron unha resposta negativa. O dato é malo, segundo as organizacións de autónomos, pero mellor que o rexistrado nos últimos anos, en que o número de casos desestimados superaba o 60 %.

http://youtu.be/ZXHCaIAqFh4

Related Posts

Load More Posts Loading...No More Posts.